De Naald

25-05-2016


DE NAALD . . .  (stekelig nieuws)

Onlangs zijn de voorlopige trainingsgroepen voor volgend seizoen wereldkundig gemaakt en dit heeft de nodige stof doen opwaaien. Nu is het wel zo dat de Technische Commissie die hier over gaat al heel veel leden heeft geteld (ondertussen vooral buiten de TC) en de laatste jaren als een doorgangshuis kan worden gekwalificeerd: dus enig begrip is wel op zijn plaats. Na de vorige ledenvergadering werd van de nieuwe commissieleden daarom verlangd zo snel mogelijk zwanger te worden om vervolgens voldoende tijd vrij te kunnen maken teneinde de hen toegewezen teams frequent te observeren.
De eerste opdracht werd voortvarend uitgevoerd, behalve door PETER de Vries dan.
De tweede doelstelling werd helaas jammerlijk niet gehaald.
Wel werd recent toch besloten om – geheel volgens de richtlijnen van het competitiebeleidsplan – één of meerdere jonge talenten die dit seizoen voor het eerst naar de dames hoofdmacht waren gehaald geheel volgens de verwachtingen te promoveren naar dames 3. Om vervolgens dit team aan het begin van het nieuwe seizoen om te dopen tot dames 1 is dan slechts een formaliteit. Dit vooruitzicht heeft MAUD doen besluiten direct op de laatste trainingsdag haar visitekaartje af te geven aan de TC. Volgens het nieuwe TC protocol waarbij snelheid hoog in het vaandel staat, is dit alles direct via de APP gecommuniceerd en waren de betrokkenen ook direct in hun nopjes. Ook gaan de drie beste damesteams in één groepje training ontvangen om individueel meer één-op-één aanwijzingen te kunnen incasseren. Van wie is nog een open vraag, behalve voor DAVE. 

In de lagere damesteams is ook geschoven. De “LISSA’S” hebben vanwege de bezem door dames 4  gedreigd ook in het nieuwe seizoen bij de vereniging te zullen blijven volleyballen als dit alles doorgaat. Het gerucht gaat dat al deze wijzigingen zijn veroorzaakt op de dag van het GLOW IN THE DARK-toernooi. Alle TC-leden en coaches kregen van BRECHJE de opdracht tijdens deze dag iedereen in het donker streng te beoordelen en zij zijn hierin wonderwel uitstekend geslaagd. Ze kwamen achteraf ogen tekort.  
Verder is daarna het TC-beleid aangescherpt voor aankomende coaches. Hiernaar is men naarstig op zoek. Alleen zij die familie hebben spelen in een team kunnen coach worden. Bij een paar teams is de ervaring hiermee een doorslaand succes gebleken omdat familieleden veel werden gewisseld en dit tegen de verwachtingen in tot veel betere prestaties leidde. DAMES 3 handhaafde zich vorstelijk in de tweede klasse. De beschreven opsporingsmethode was voor PETER de Vries aanleiding om met het opsporingswerk te stoppen om vervolgens meteen een ander programma te gaan maken.

De voorzitter NIELS heeft enige tijd geleden kenbaar gemaakt zijn functie te zullen neerleggen. Er zijn direct vacatures vrijgekomen voor bestuursleden, trainers, coaches, scheidsrechters en TC-leden. Verwacht wordt dat LEX die erg goed ligt in de DAMES 4-5-6-groep zonder druk uit te oefenen zal bijtekenen. NIELS heeft bij dochter MYRA aangedrongen als coach bij heren 1 te infiltreren.
Vervolgens heeft ERIC Herber, toen hij vernam van de voorzittersvacature, zijn geloofsbrieven bij het bestuur ingediend. De inhoud van deze brieven zijn uitgelekt en zijn inmiddels bekend onder de naam DE EMPIRE OTTO PAPERS. Eén van de punten is de introductie van een pilotproject waarbij veel spelregels aan de laars moeten worden gelapt onder het motto “bijna-alles-mag-en-zonder- scheids”.  GEORGETTE en haar ex-Running Mate (KOEN) zijn door deze move tijdens de voorverkiezingen op wat achterstand geraakt. Op de ledenvergadering wordt de knoop doorgehakt. Alhoewel scheidsen toch volgens velen een grote liefhebberij is van ERIC wordt hiermee ingespeeld op het landelijk teruglopend aantal scheidsrechters binnen de sport. De NEVOBO heeft direct contact opgenomen met ERIC om deze pilot met een financiële injectie te ondersteunen. De eerste pilot van Eric was overigens een doorslaggevend succes. Rond deze dag moest zelfs een spoorbrug over een afstand van een halve kilometer worden verplaatst om het verkeer in goede banen te leiden. Vanwege de animo zijn extra data ingepland: de volgende 11 juni a.s. in DE LUNET. Ook de tribunes worden opengesteld. Gehoopt wordt op een grote opkomst om de naburige Kaasvereniging in verlegenheid te brengen. ERIC staat ook bekend als de uitvinder van het wereldkampioenschap Tegel Trappen dat onlangs alweer voor het zoveelste jaar werd gehouden. Het eerste besluit van de kersverse gemeente Gooise Meren was - nu het riool in de hele wijk waar ERIC woont is vervangen – alles daar te bestraten met Beweeg Tegels. Iedereen wordt trouwens binnenkort uitgenodigd om voor de vereniging een nieuwe kort maar krachtige naam te bedenken in plaats van de huidige waarvoor op een wedstrijdformulier volstrekt te weinig plaats is ingeruimd. Hierover volgt nog nader stekelig nieuws.

O. VAN DE NAALD