De vereniging

De vereniging

Voor het seizoen 2020-2021 hebben we een aantal doelstellingen:

  1. Er voor zorgen dat de huidige leden medio april 2021 kunnen zeggen dat ze een lekker seizoen hebben gehad.
  2. De communicatie van en naar de leden verbeteren door het plaats te laten vinden via de persoonlijke weg middels E-mail, Tweet, Brief of andere wegen en/of combinaties daarvan.
  3. De verantwoordelijkheden voor de taken, klussen en leuke dingen binnen de vereniging neerleggen  bij meer mensen dan nu het geval is.
  4. De naamsbekendheid van onze club binnen de Gooise Meren vergroten.
  5. Het aantrekken van meer vrijwilligers.