De vereniging

De vereniging

Voor het seizoen 2017-2018 hebben we een aantal doelstellingen:

  1. Er voor zorgen dat de huidige leden medio april 2018 kunnen zeggen dat ze een lekker seizoen hebben gehad.
  2. De communicatie van en naar de leden verbeteren door het plaats te laten vinden via de persoonlijke weg middels E-mail, Tweet, Brief of andere wegen en/of combinaties daarvan.
  3. De verantwoordelijkheden van de taken en klussen en leuke dingen binnen de vereniging plaats laten vinden door meer mensen dan nu het geval is.
  4. De naamsbekendheid van onze club binnen de Gooise Meren vergroten.
  5. Het realiseren van meer vrijwilligers.