De vereniging

Bestuur

NaamFunctieE-mail
Gijs van der Linden Voorzitter vzkot@ggvanderlinden.nl
Marieke van der Linden Secretaris secretariskotrivolley@gmail.com
Melanie Groß Penningmeester melmargross@gmail.com
Aad van Veelen Algemeen bestuurslid aw.van.veelen@xs4all.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op de Algemene Ledenvergadering van 18-8-2021 is besloten dat het Wedstrijdsecretariaat geen bestuursfunctie meer is. De nieuwe wedstrijdsecretaris (wedstrijdsecretarisKOtrivolley@gmail.com) is met ingang van deze datum Rosa Pols, die in de komende maanden nog ondersteund wordt door de afgetreden wedstrijdsecretaris Ilse Bos.