Commmunicatie

Documenten

 

Huishoudelijk Reglement

Om binnen de vereniging alles goed te laten verlopen, is het nodig afspraken te maken. Deze afspraken zijn opgenomen in het ‘Huishoudelijk Reglement’. Hierin vind je o.a. informatie over de contributie, de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV), de beëindiging van het lidmaatschap en aansprakelijkheid. 
Als lid word je geacht je aan deze afspraken te houden. 

Je kunt het Huishoudelijk Reglement hier inzien.

 

Statuten

De statuten van de vereniging zijn ten laatste op 29 mei 2012 gewijzigd.

Je kunt de meest recente Statuten hier inzien.

 

Technisch Beleidsplan 2020-2022

Het Technisch Beleidsplan bevat beleidsdoelen die de vereniging gedurende een langere periode nastreeft. Het plan wordt per seizoen geëvalueerd, geactualiseerd en bijgesteld voor de volgende seizoenen. Dit bijgestelde plan wordt voorgelegd aan de leden in de jaarlijkse ledenvergadering. Op 5 juni 2019 is de concept versie besproken in de ALV. Door de ALV is besloten om enkele aanvullingen te doen op het plan hetgeen is afgerond.

Lees hier het definitieve Technisch Beleidsplan 2020-2022.