De vereniging

Lidmaatschap en proeflessen

Proefles

Volleyballen is gezellig, gezond en je bent meer dan welkom. Wij zijn blij met elk nieuw lid! Heb je interesse om eens te komen kijken, neem dan contact op met Marieke van der Linden. 

Je kunt eerst twee keer zonder verplichtingen of kosten meetrainen.

Inschrijven

Direct aanmelden (via Google-docs-formulier).

Slapend lid

Omdat je in een volleybalseizoen langdurig geblesseerd, ziek of zwanger kan raken is het mogelijk om in deze gevallen slapend lid te worden!
Zodra je denkt dat je voor minimaal 3 maanden niet zal kunnen spelen, meld je dat zo snel mogelijk aan onze secretaris (per post of e-mail). Vanaf dat moment regelen we dat bij de trainer(s), de penningmeester en bij het wedstrijdsecretariaat bekend is dat je langdurig niet mee kunt trainen en spelen in de vereniging.
Daarnaast is het zo dat 3 maanden na je melding je contributie met terugwerkende kracht 'bevroren' wordt en dus pas wordt aangesproken wanneer je weer mee kunt gaan doen.
Restitutie van de contributie vindt alleen in zeer uitzonderlijke gevallen plaats en alleen na beoordeling door het Bestuur.

Opzeggen

Iedereen die voor het volgend seizoen geen lid meer wil zijn van onze vereniging kan zich zonder kosten afmelden tot 1 juni. Daarna zullen kosten in rekening worden gebracht. Afmelden kan alleen persoonlijk bij het wedstrijdsecretariaat (per post of e-mail). Afmelden bij andere personen en instanties worden niet in behandeling genomen en komen vaak zelfs niet aan bij het wedstrijdsecretariaat. Daar kan dus later ook niet naar verwezen worden.
 
Direct afmelden (via Google-docs-formulier)
 

Ere-lid

- Ben Blaas
- Ida van Andel
- Jan Schaaf †
- Bert van der Manden
 

Lid van verdienste

- Kees Bouma
- Adrie Faas
- Monique Kooij - Groen