De vereniging

Scheidsrechters

NaamFunctieE-mail
Maartje Blaauw Scheidsrechterscoördinator scheidsrechterscoKO@gmail.com
Marieke van Beek    
Renske van der Maas    
 
 
 
 
 
 
 
Zonder scheidsrechter geen wedstrijd

Om al onze thuiswedstrijden goed te laten verlopen, zijn veel vrijwillige scheidsrechters nodig. Scheidsrechter worden is eenvoudiger dan je denkt. Tot en met de 3e klasse kun je via een digitale spelregeltoets al scheidsrechter worden. Maak hier de digitale toets. Na het maken van de toets krijg je een bevestigingsmail en binnen tien dagen hoor je of je geslaagd bent. Je slaagt als je meer dan 80% van de vragen goed hebt beantwoord. 
Voor het fluiten vanaf de 2e klasse is een scheidsrechtersopleiding van de volleybalbond nodig. Voor meer info: zie toelichting op de Nevobo website.
 
Scheidsrechterschema seizoen 2019-2020

In dit overzicht (update 15-1-2020) vind je het schema met scheidsrechters voor de thuiswedstrijden van KO-Trivolley. 
 
Lijst (potentiële) scheidsrechters seizoen 2019-2020
 
 
Spelregels

Klik hier voor de spelregels (seizoen 2019-2020 - 1e divisie en lager).
Klik hier voor alle wijzigingen in reglementen en spelregels 2019-2020. 
 
De belangrijkste wijzigingen die van toepassing zijn op 1e divisie en lager staan hieronder afgedrukt. 
 

Update juli 2019:

Wijzigingen reglementen en spelregels 2019-2020

Tijdens de Bondsraad van zaterdag 22 juni 2019 en de informele Bondsraad van zaterdag 23 maart 2019 is een aantal wijzigingen in de reglementen aangenomen.

Flexibilisering competities

De aanleiding voor de wijzigingen die tijdens de Bondsraad van 23 maart jongstleden zijn aangenomen, komen uit de 10 bijeenkomsten over flexibilisering van de competitie die in het najaar van 2018 zijn gehouden met de verenigingen. Daar zijn meerdere reglementspunten ter discussie gesteld om te kijken of de signalen die werden opgevangen vanuit de verenigingen ook konden leiden tot een overeenstemming van een nieuwe regel. Bij 3 van deze punten was er een behoorlijk eenduidig beeld over alle bijeenkomsten heen, te weten horizontaal invallen, vastspelen voor senioren en invalbepalingen voor jeugd. Voor deze drie punten is een voorstel gemaakt welke via een digitale peiling in februari en maart aan de verenigingen is voorgelegd.

De meningen over het voorstel over de invalbepalingen voor jeugd bleken verdeeld, het voorstel voldeed niet aan de verwachtingen vooraf. Het blijft wel duidelijk dat er een verandering gewenst is, maar welke precies zal in de komende periode verder onderzocht worden.
Bij de overige twee punten (horizontaal meespelen en vastspelen senioren), was een zeer duidelijke meerderheid voor het invoeren er van, waarna ze als voorstel aan de bondsraad in maart 2019 zijn voorgelegd. Ook de bondsraad heeft hiermee ingestemd.

De volgende reglementswijzigingen (zie ook de Invallersbepalingen) zijn goedgekeurd en per seizoen 2019-2020 ingevoerd:
 • Invallersbepalingen senioren
  De derde keer invallen in een kalendermaand betekent vastspelen in het team waar het meest is ingevallen (in die maand). Daarna staat de teller voor die kalendermaand weer op 0 invalbeurten. De vierde keer invallen in een kalendermaand betekent dus niet meer automatisch vastspelen. Dit houdt dus in dat iemand die vanuit heren 5, twee keer in heren 4 is ingevallen en daarna 1 keer in heren 3, zich vast speelt in heren 4. Indien in 3 verschillende teams wordt ingevallen zal het middelste team worden aangehouden.

  Speler heren 5 valt in bij: 1e keer: heren 4,  2e keer: heren 3 en 3e keer: heren 1

  => vast gespeeld in heren 3

 • Horizontaal meespelen
  Het horizontaal meespelen van spelers in dezelfde klasse mag per wedstrijd nog maar door 3 spelers gedaan worden. De overige spelers moeten uit het oorspronkelijke team komen, of invallers uit lagere klasses zijn.

  Behalve deze 2 reglementswijzigingen is tijdens de consultatierondes ook kort gesproken over de mogelijkheid om aan te kunnen geven als de libero níet heeft deelgenomen aan de wedstrijd. Deze werd unaniem omarmd en is tijdens de laatste Bondsraad meegenomen in de reglementswijzigingen.

Overige reglementswijzigingen

Voor het niet opkomen óf te laat afmelden (tot 48 uur voor aanvang wedstrijd) voor een wedstrijd wordt één en dezelfde sanctie opgelegd. Terwijl er in de beleving een behoorlijk verschil is als men voorafgaand aan de wedstrijd nog tijdig afmeldt, ten opzichte van het zonder berichtgeving niet op komen dagen bij een wedstrijd. Vandaar dat in de reglementen hier een onderscheid in is gemaakt waarbij het zonder berichtgeving niet op komen dagen zwaarder gesanctioneerd zal worden.

Spelregelwijzigingen (alle niveaus)

Internal pass:

Meestal is de tweede bal bedoeld gespeeld te worden als een set-up. Zo’n bal wordt niet altijd even perfect gespeeld. Niet alleen wat techniek betreft, maar ook qua plek waar deze bal uiteindelijk terecht komt. Wanneer zo’n tweede bal als een set-up aan de eigen kant van het net blijft,noemen we dit een ‘internal pass’. Gaat de tweede bal daarentegen (bedoeld of onbedoeld) naar de speelhelft van de tegenpartij en/of raaktdeze het blok, dan is er sprake van een ‘voltooide aanvalsslag’.

Op het niveau van de Eredivisie wordt de ‘internal pass’ al soepel beoordeeld. Dat lijdt vaak tot onbegrip bij het publiek. Toch zijn deze beslissingen van de scheidsrechters juist en moeten ze ook op alle andere niveaus ook zo worden toegepast. Zeker wanneer speler veel moeite doet om de bal te spelen en/of naarmate de rally langer duurt, moet deze internal pass soepel beoordeeld worden.

Wat bedoelen we nou precies? Dragen of vasthouden van de bal is en blijft fout. Maar zolang bij een met de vingers bovenhands gespeelde bal sprake is van kort balcontact én deze aan de zijde van het net van dit team blijft, hoeft deze bal niet technisch helemaal zuiver gespeeld te worden.

Omdat de bal technisch niet helemaal zuiver gespeeld wordt, kan na de bovenhandse set-up enige rotatie in de bal komen. Dit ontstaat bijvoorbeeld omdat een speler de bal niet met beide handen helemaal tegelijkertijd raakt.

Het is niet zo dat een team door het niet affluiten van een dergelijke bal beloond wordt. Bij een slechte set-up, benadeelt de spelverdeler zijn eigen team. De aanvaller moet daarna immers meer moeite doen om er een goede aanval van te maken en deze minder goede aanval is vervolgens voor de tegenpartij gemakkelijker te verdedigen. Daarom zal een spelverdeler altijd proberen de bal technisch zo goed mogelijk te spelen opdat er een goede aanval uit voortkomt.

Soepel beoordelen heeft in deze situatie ook tot gevolg dat er bij meer rally’s doorgespeeld kan worden. En daar komt het publiek voor. Maar dat is niet de enige reden van deze spelregelwijziging. Ook voor de media zijn langere en spectaculairdere rally’s van belang. Op die manier kunnen we eenvoudig meer genieten en meer reclame maken voor onze sport

Er zijn echter wel grenzen. Gemakkelijk te spelen ballen moeten nog altijd strenger beoordeeld worden dan moeilijk te bespelen ballen. En wanneer zelfs iemand die geen verstand heeft van volleybal kan zien dat een bepaalde bal technisch fout gespeeld is, dan dient de scheidsrechter deze bal af te fluiten. Ook twee keer spelen door dezelfde speler in twee acties is niet toegestaan.

Bovendien moet de bal aan de eigen kant van het net blijven. Anders is er namelijk geen sprake van een ‘internal pass’, maar van een ‘voltooide aanvalsslag’. Wordt een set-up dus niet helemaal zuiver gespeeld en gaat deze uiteindelijk toch naar de andere kant van het net, dan moet de scheidsrechter alsnog affluiten. Hierdoor kan het voorkomen dat de scheidsrechter niet direct fluit wanneer een set-up onzuiver is. Er moet immers eerst gekeken worden of dat de bal wel of niet naar de tegenpartij gaat.

Tot slot moet ook de 3e bal altijd zuiver gespeeld worden. Deze bal moet immers over het net gespeeld worden. Derhalve kan er bij de 3e balnooit sprake zijn van een ‘internal pass’ en is dit conform de spelregels altijd een ‘voltooide aanvalsslag’. Ook als de 3e bal uiteindelijk niet over het net gaat en/of het blok van de tegenpartij niet raakt. En wel omdat bij het soepel beoordelen van een ‘voltooide aanvalsslag’ wel degelijk een voordeel voor de aanvallende partij gecreëerd zou worden en dat zou de tegenstander dan wél benadelen.

Spelerwisselingen:

De ‘oude’ spelregel m.b.t. de spelerwissel wordt weer van kracht. Dit betekent dat in een set een basisspeler gewisseld mag worden door een wisselspeler. Daarna mag die basisspeler in die set alleen nog maar terug gewisseld worden met de wisselspeler die hem vervangen heeft. Als dat eenmaal is gebeurd, mogen deze twee spelers gedurende de rest van de set niet meer worden gewisseld.
Voorbeeld:

Speler #4 staat in de eerste set opgesteld als basisspeler.
Hij wordt gewisseld voor speler #6, die als wisselspeler op de bank zit.
Speler #4 mag hierna in die set alleen nog maar terug gewisseld worden door speler #6. Na die terugwissel mogen deze twee spelers in de eerste set niet meer gewisseld worden .

Libero:

Aan het aantal Libero’s zijn restricties verbonden:

 • Als het team uit 13 of 14 spelers bestaat, dan moet het team 2 Libero’s aanwijzen;

 • Bestaat het team uit 12 spelers, dan kan het team 1 of 2 Libero’s aanwijzen;

 • Heeft het team 11 of minder spelers, dan mag het team maximaal 1 Libero aanwijzen.

Andere veranderingen:

 • De shirts en de wisselbordjes zijn genummerd van 1-22;

 • Drie opstellingsbriefjes per set;

 • Tijdens een time-out gaan de spelers naar de spelersbank;

 • Er wordt gespeeld met 2 Quick moppers en met 6 Ballenkinderen;

 • Er wordt gewerkt met het 5-ballensysteem; 5 wedstrijdballen en 2 reserveballen.

 • De eerste stoel mag alleen gebruikt worden door de coach.

Verder moeten de wisselspelers op de bank zitten óf in de opwarmzone (achter de bank) staan.

Spelregelwijzigingen (1e divisie en lager)

Opstelling van het serverende team:

De spelers van een team staan vaak dicht bij elkaar om snel hun (blok)positie in te kunnen nemen. Om dit te doorbreken en het schermen beter te kunnen beoordelen, worden de regels voor de opstelling van het serverende team minder streng.

De voorspelers van het serverende team, hoeven ten opzichte van elkaar niet in de servicevolgorde te staan. Hetzelfde geldt voor de achterspelers van het serverende team. Wel moet een voorspeler nog steeds voor zijn corresponderende achterspeler staan (de linksvoor moet bijvoorbeeld voor de linksachter staan).

De voorspelers moeten nog steeds dichter bij de middenlijn staan dan de achterspelers.

Met deze nieuwe regel wordt het voor de spelers van het serverende team gemakkelijker om conform de spelregels minimaal een armlengte uit elkaar te gaan staan om het schermen te voorkomen. Het zicht van de passers van het ontvangende team wordt daarmee ook beter.

Omdat geen opstellingsfouten meer gemaakt kunnen worden zoals hierboven omschreven, is het lastiger voor de scheidsrechter om de servicevolgorde te controleren. Daarom wordt het verplicht om op alle niveaus waar ‘DWF resultaat invoeren’ wordt gebruikt, aan het begin van de set de servicevolgorde te noteren.

Spelregelwijzigingen (alle jeugdklassen)

Wisselregel:

Voor alle jeugdteams voeren we de spelregel m.b.t. de spelerwissel door zoals we die bij de jeugd reeds kenden in de Hoofdklasse en Topklasse. Deze spelregel was ook bij de senioren in de 1e divisie en lager al van kracht. Dit betekent dat een speler meerdere keren gewisseld mag worden.

Voorbeeld:

Speler #5 uit de basisopstelling wisselt met speler #3. Speler #5 kan alleen op zijn positie weer terug gewisseld worden met speler #3. Als dit eenmaal is gebeurd, kan speler #3 kan na een voltooide rally weer gewisseld worden met bijvoorbeeld speler #6 uit de basisopstelling. Maar hij kan ook nogmaals met speler #5 wisselen.

Uiteraard blijft de spelregel, dat in een set maximaal 6 spelerwissels mogen plaats vinden, van kracht.

Spelregelwijzigingen (CMV)

Er is voor het seizoen 2019-2020 een volledig nieuw document opgemaakt met de spelregels voor het Circulatie Mini Volleybal (CMV). Er staan in dit document ook enkele kleine wijzigingen, maar veel verenigingen hebben het afgelopen (half) jaar al met de nieuwe regels gespeeld. Het document is meer een verduidelijking van de geldende regels en enkele kleine aanpassingen/toelichtingen op hoe de regels gehanteerd dienen te worden.

Het vernieuwde document kun je hier vinden