Nieuws

Nieuws

Terug naar overzicht
3/06/2019

078 - ALV 5 juni 2019


Beste leden van Keizer Otto - Trivolley, 

Graag nodigen wij jullie uit voor de Algemene Ledenvergadering van onze vereniging, te houden op woensdag 5 juni om 20.00 uur in zaal De Kruisdam

De vergaderstukken zijn op 24 mei j.l. door de secretaris aan de leden toegestuurd. In de financiële stukken kunnen nog wijzigingen plaatsvinden aangezien het nog voor eind van de maand is. 

Wij wijzen jullie in het bijzonder op het feit dat wij nog een nieuw lid voor de TC senioren zoeken, evenals een nieuwe scheidsrechtercoördinator en ballencoördinator. 

Wanneer jullie onderwerpen aan de orde willen stellen in de rondvraag: dan graag, vooraf, het secretariaat hierover informeren. Dit bevordert de voortgang van de vergadering. 

We hopen velen van jullie te treffen.

 
Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur,
Secretaris Keizer Otto - Trivolley
De vergaderstukken kunnen door de leden bij secretaris worden aangevraaagd via secretariskotrivolley@gmail.com.
Terug naar overzicht