Nieuws

Nieuws

Terug naar overzicht
14/08/2019

081- Belangrijkste punten Algemene Ledenvergadering 5 juni 2019


  • We hebben dringend nieuwe commissie- en bestuursleden nodig! Op dit moment zijn de volgende posities vacant: penningmeester, wedstrijdsecretaris, TC-lid senioren  en scheidsrechtercoördinator. Daarnaast zijn we altijd op zoek naar sponsoren.
  • Er is een ‘Vrijwilligerscommissie’ in het leven geroepen die er (in samenwerking met het bestuur) op toe zal zien dat functies binnen de vereniging gelijkmatiger over de verschillende teams worden verdeeld. Er zullen (financiële) consequenties volgen voor teams die zich onvoldoende inzetten om bijvoorbeeld scheidsrechters te leveren of andere taken uit te voeren.
  • Tijdens de vergadering is uitgebreid gesproken over trainersopleidingen en de eventuele (gedeeltelijke) vergoeding daarvan door de vereniging. Het bestuur heeft hierna de begroting voor seizoen 2019-2020 aangepast.
  • Er zal t.z.t. een enquête worden rondgestuurd over (de behoefte aan het plaatsvinden van) het KOT-feest dat jaarlijks door onze Feestcommissie wordt georganiseerd. Dit omdat de opkomst onder leden de laatste jaren een dalende trend laat zien.

Voor vragen of opmerkingen kan je de secretaris van de vereniging e-mailen.

 

De volledige notulen zijn op 25 juni 2019 aan alle leden verstuurd.

 

Terug naar overzicht