Nieuws

Nieuws

Terug naar overzicht
30/04/2020

090 - Nieuws van de Nevobo over out-door volleybalactivitieiten


Update 11-5-2020

Op woensdag 6 mei heeft het kabinet verdere versoepeling op o.a. sportgebied aangekondigd. Deze versoepelingen gaan vandaag, 11 mei 2020, in. Het gaat om outdoor activiteiten die ook voor volwassenen gaan gelden. Iedereen krijgt nu weer meer ruimte om te sporten. Op de Nevobo website staat uitgebreide informatie over protocollen en communicatiemiddelen, waarnaar we als bestuur verwijzen. Daar kan je alle details lezen.

Het is uiteraard belangrijk dat een ieder kennisneemt van het sportprotocol van zowel NOCNSF als de aanvulling hierop van de NEVOBO. Toch geven we hierna nog een (beknopte) samenvatting die vooral gericht is op de sporters zelf. Voor kaderleden en trainers zijn de eisen niet specifiek samengevat. Die zijn te lezen in de hierboven genoemde protocollen op de websites van de NOC*NCF en de Nevobo.  

 • Het kabinet heeft de gemeenten opgeroepen om alle sportactiviteiten te faciliteren en te organiseren, altijd onder begeleiding van buurtsportcoaches of van het kader van sportaanbieders. Het is dus de gemeente Gooise Meren die geinformeerd is door de sportbonden. De gemeente GM heeft een noodverordening uitgevaardigd en is verantwoordelijk voor de handhaving van het sportprotocol. KO-Trivolley is verantwoordelijk voor de invulling van de sportactiviteiten conform het (landelijk) protocol. Maar is medeverantwoordelijk samen met de gemeente voor de handhaving. 
 • officiële wedstrijden en competities zijn tot 1 september niet mogelijk. Onderlinge (club) trainingswedstrijdjes/potjes zijn mogelijk in eigen teamverband en binnen de club. Hierbij dient de anderhalve meter maatregel in acht genomen te worden. Het nadrukkelijke doel is primair om te sporten en te bewegen;

 • De bekende en vanaf heden specifieke corona-maatregelen zijn:
 1. houd anderhalve meter (twee armlengtes) afstand van ieder andere persoon buiten jouw huishouden, uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar;
 2. hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
 3. ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet;
 4. was je handen met water en zeep voor en na bezoek sportlocatie; op de accommodatie zijn handenwasgelegenheden en toiletten opengesteld;
 5. douche thuis en niet op de sportlocatie;
 6. neem je eigen bidon gevuld mee om uit te drinken;
 7. vermijd het aanraken van je gezicht;
 8. schud geen handen;
 9. kom niet eerder dan tien minuten voor de sportactiviteit aan op de sportlocatie en ga direct daarna naar huis.
 10. kom in sportkleding naar de sportlocatie. Eventueel aanwezige kleedkamers zijn gesloten.
 11. gebruik zoveel mogelijk alleen eigen materialen. Materialen (ballen dus) die veel met handen worden aangeraakt direct na de trainingssessie reinigen met water en zeep of reinigingsdoekjes;
Aanvullende veiligheidsmaatregelen outdoor volleybal (Nevobo):

Dit betreft een beperkt overzicht waardoor het zinvoller is om dit integraal leesbaar te maken via de website van de Nevobo. 

Onderaan genoemde aanvulling wordt gesproken over de 5 fasen die ontwikkeld zijn door de Nevobo waarmee rekening wordt gehouden tot 1 september a.s, dat wil zeggen het moment waarop er weer wedstrijden etc (overigens zonder publiek) mogen worden gehouden. Dit deel nemen we hier integraal op:

Verdere gefaseerde opening beachvolleybalsport:

Dit protocol betreft de opstart van outdoor volleybal voor alle leeftijden. De Nevobo ziet specifiek voor de beachvolleybalsport de komende tijd een verdere gefaseerde opening (waarbij de tijdstippen van de fasen nog te bepalen zijn door het kabinet):

Fase 1 (vanaf 29 april): Beperkte opening beachvelden voor jeugd t/m 18 jaar, max 6 sporters per veld voor jeugd van 13 t/m 18 jaar, maximaal 1 trainer per veld, clubhuis/ terras/ douches/ kleedruimtes gesloten

Fase 2 (vanaf 11 mei): Beperkte opening zoals in fase 1 plus uitbreiding met volwassenen

Fase 3: Beperkte opening zoals in fase 1 en 2 plus uitbreiding met indoor beachvolleybal, max 8 sporters (nvt t/m 12 jaar) + 1 trainer per veld en beperkte opening horeca aan de hand van relevante protocol horeca

Fase 4: Reguliere opening en trainingen

Fase 5: Spelen van competities en toernooien

Per 1 september de zaal in en start competities

In de 'routekaart' die in de persconferentie van het kabinet op 6 mei werd gepresenteerd wordt onder andere benoemd dat we vanaf 1 september ook weer binnen mogen sporten én de competities - zonder publiek - weer op mogen starten.

Kortom, langzamerhand kunnen we als volleybalclub weer opstarten, zij het de komende maanden in beperkte mate en met handhaving van alle basisregels voor hygiene en social distancing. 

Update 30-4-2020

De jeugd t/m 18 jaar krijgt door de versoepeling van de maatregelen meer ruimte om te sporten. Maar hoe voldoe je als vereniging aan alle richtlijnen vanuit de overheid? Op de Nevobo site vind je meer informatie.

Als je meer wilt weten over hoe we hierover bij Keizer Otto - Trivolley denken, mail dan naar secretaris.
Terug naar overzicht