Nieuws

Nieuws

Terug naar overzicht
18/01/2021

106 - Competitie 2020-2021 wordt niet meer uitgespeeld


Op 15 januari j.l. heeft de Nevobo op haar website gepubliceerd dat de competities van dit seizoen niet meer zullen worden afgemaakt. In een aparte brief aan de besturen van de volleybalverenigingen (zie hieronder) is dit nog eens uitgelegd. Wel wil de Nevobo de verenigingen de gelegenheid bieden om toch nog wedstrijden te spelen, maar dus zonder dat er promotie/degradatie op het spel staat. Zoals het er nu voorstaat, is het idee om vanaf 1 maart a.s. wedstrijden te gaan inplannen, maar dat hangt uiteraard helemaal af van de overheidsmaatregelen op het gebied van de coronabestrijding.

De Nevobo stelt nu de expliciete vraag om hen zo snel mogelijk door te geven welke teams van onze vereniging helemaal geen wedstrijden meer willen spelen. Dan worden die teams uit het wedstrijdprogramma gehaald, zodat er een 'geschoond' programma kan worden gemaakt.

Deze vraag is op 16 januari j.l. door het bestuur aan de TC van senioren en recreanten gesteld met het verzoek om uiterlijk 1 februari a.s. te antwoorden.

Ter info hierna de volledige brief van de Nevobo.  

 

Beste functionaris (i.c. bestuursleden-redacteur),

Jullie hebben allemaal waarschijnlijk het bericht eerder deze week op nevobo.nl langs zien komen, waarin we beschreven hebben dat het afronden van de competitie dit seizoen niet meer haalbaar blijkt. Wat betekent dit precies?

Huidige seizoen:

We willen wel graag de mogelijkheid bieden om alsnog wedstrijden te kunnen spelen dit seizoen, als we weer mogen opstarten. Dat zal niet meer om een eindeklassering inclusief P/D gaan. 

Dit is niet haalbaar, zelfs als we in mei doorspelen. Het is namelijk niet haalbaar om de halve competitie, die we hiervoor als minimum hebben gesteld, uit te kunnen spelen. 

De ruimte die wij van de verenigingen kregen in de peiling die wij eerder dit seizoen hebben gehouden voor het doorspelen in mei, is daarvoor niet voldoende gebleken.  

We kunnen ons indenken dat een deel van jullie (teams) nu al weet dat ze sowieso niet meer willen spelen dit seizoen. In dat geval horen we dat graag z.s.m., zodat we de wedstrijden van die teams kunnen laten vervallen. 

Uiteraard heeft dit geen consequenties voor de speelrechten in het seizoen 2021-2022. 

Voor de teams die nog wel willen spelen zullen hiervoor in de basis de wedstrijden worden aangehouden die vanaf 1 maart al in het programma staan tot het einde van het seizoen. 

Eventueel aangevuld met een deel van de wedstrijden die zonder datum in het systeem staan. Deze mogen ingepland worden, als daar ruimte voor is.  

Mogelijk worden door ons nog wat wijzigingen doorgevoerd op basis van terugtrekkingen. Alle wedstrijden vóór 1 maart worden uit het concept programma gehaald. 

Jullie kunnen t.z.t. dit conceptprogramma voor de periode vanaf 1 maart verder optimaliseren. Het programma staat in concept klaar in de periode 23 januari t/m 12 februari.

Afhankelijk van de besluiten vanuit de overheid worden er indien nodig ook nog speelweken in de maand maart door ons uit het programma gehaald. 

Voor zowel recreanten- als CMV-toernooien geldt hetzelfde. We willen ook daarin de mogelijkheid bieden om toernooien te spelen, maar zijn daarbij uiteraard afhankelijk van de besluitvorming vanuit kabinet.

NOJK:

Ook met betrekking tot het NOJK hebben we de keuze moeten maken om deze definitief niet door laten gaan dit seizoen.                                                                                                               

Indeling richting volgende seizoen:

Aangezien er geen sprake is van promotie en degradatie behouden alle teams hun recht op plaatsing in dezelfde klasse en/of divisie. 

Voor de 1e klasse en lager zal met ingang van het seizoen 2021-2022 bovendien sprake zijn van vrije inschrijving. Zie hiervoor ook het betreffende bericht op onze site

Dit voorstel is in het najaar van 2020 door 70% van de respondenten omarmd. De Bondsraad heeft hier vervolgens mee ingestemd. 

Over deze vrije inschrijving zal bij het openstellen van de inschrijving voor het seizoen 2021-2022 nog verder worden gecommuniceerd.

Korte termijn:

Voor nu willen we jullie dus vragen om z.s.m. door te geven welke teams sowieso geen wedstrijden meer willen spelen dit seizoen.

Met vriendelijke groet,

Jeroen Ros, Marcel de Groot, Léon Sosef
Medewerker Wedstrijdwezen

Terug naar overzicht