Nieuws

Nieuws

Terug naar overzicht
26/08/2021

111 - Nieuw Vrijwilligersbeleid


(dit nieuwsbericht is op 22 augustus aan alle leden per email toegestuurd)

Beste volleyballers,

We gaan binnenkort (vanaf 30 augustus) starten met trainingen en wedstrijden, en hopen zo ons normale volleyballeven weer te kunnen gaan oppakken. Daar zijn we met z’n allen wel weer aan toe, vermoed ik zo.  

Afgelopen woensdag 18 augustus hebben we onze Algemene Ledenvergadering (ALV) gehouden in sporthal De Meent. Daar waren afgezien van het bestuur ‘slechts’ 13 leden en 3 ouders van jeugdleden aanwezig. Dit ondanks de ‘brandbrief/e-mail’ die we jullie op 14 augustus j.l. hebben toegestuurd. 

In de vergadering is uitgebreid gesproken over het voorstel voor een Vrijwilligersbeleid, zoals dat in de Triserver van 4 augustus 2021 is aangekondigd. De bedoeling is dat alle leden van onze vereniging een functie of taak gaan vervullen, zodat we met z’n allen een organisatorisch goed lopende vereniging hebben, en dat alle vacatures in de diverse commissies worden vervuld. Jullie hebben op 4 augustus via de Triserver ook het introductiefilmpje kunnen zien en horen, dat overigens ook op de website staat. Dit filmpje wordt ook in de verschillende Whatsapp groepen gedeeld. 

Het voorgestelde beleid is met wat kleine aanpassingen in de ALV goedgekeurd, zodat we dit met ingang van het nieuwe seizoen gaan invoerenIedereen heeft de gelegenheid gekregen om hier vragen over te stellen of om daarover te discussiëren. Dat is nu een afgesloten fase. We gaan de volgende stap zetten, en dat is invoeren van de systematiek

Belangrijk is dat iedereen (ook de leden die al een functie of taak vervullen) voor maandag 30 augustus a.s. laat weten waar zijn/haar belangstelling voor taken/functies ligt. Daarvoor is een inschrijfformulier ontwikkeld dat op de website staat.

De vrijwilligerscommissie, bestaande uit Esther Schimmel en Eric Herber, gaat vervolgens alle inschrijvingen inventariseren en de uitkomsten terugkoppelen. Als men zich niet ingeschreven heeft, zal daar actief actie op worden genomen. Dit is niet om te dreigen, maar omdat we zonder actieve bijdragen van alle leden niet kunnen voortbestaan, zoals al eerder is aangegeven.

Voor vragen kan je de vrijwilligerscommissie benaderen via vrijwilligerscommissiekot@gmail.com.  

Ik wens jullie namens het bestuur een sportief en actief volleybalseizoen!

Met sportieve groet,
Gijs van der Linden
Voorzitter van Keizer Otto-Trivolley

Alle informatie over het Vrijwilligersbeleid met onderwerpen als beleid, taken en functies, inschrijfformulier, filmpje etc is beschikbaar op Keizer Otto-Trivolley.
Terug naar overzicht