Teams

Invallersbepalingen

 

Publicatie 3.9 – Regio West

Invallersbepalingen

3.1.3.9
In wedstrijden in de tweede en lagere klassen van de herencompetitie en in alle klassen van de jongenscompetitie mag met mannen en vrouwen in één team worden gespeeld. juni 2013

Wedstrijdreglement art. 3.1.6.1
Een speler mag in een hogere klasse, of in dezelfde klasse in een hoger team dan waartoe hij reglementair behoort uitkomen met de volgende beperkingen: a. niet meer dan tweemaal in één kalendermaand; b. niet meer dan elf wedstrijden per seizoen. Daarnaast mag een speler in een ander team horizontaal meespelen met de volgende beperkingen: a. dit team uitkomt in de tweede of lagere klasse van de seniorencompetitie of in een jeugdklasse onder de Hoofdklasse; b. dit team in dezelfde klasse uitkomt als het team waartoe de speler reglementair behoort.

3.1.6.2
Een speler, die de bovengenoemde beperkingen overschrijdt, gaat automatisch tot het team behoren waarvoor hij het laatst is uitgekomen.

3.1.6.3
Een jeugdlid mag onbeperkt uitkomen in ieder hoger team dan waartoe hij reglementair behoort. Spelers uitkomend in de Mastercompetitie (oud MW) mogen maximaal 1x per seizoen invallen in een team spelend in de reguliere competitie op minimaal promotieklasse nivo


Uitleg
Reglementair behoren tot een team, betekent dat een speler behoort tot het team waarin de speler is opgegeven. In een herenteam, dat uitkomt in de tweede klasse of lager mogen, met in achtneming van het gestelde in artikel 3.1.6.1, dames invallen mits de klasse van het team waarbij de dame is opgegeven gelijk of lager is.

Praktijkvoorbeeld
Een dame opgegeven in een heren team, mag, met in achtneming van het gestelde in 3.1.6.1, invallen in een damesteam, mits dit damesteam uitkomt in dezelfde of een hogere klasse dan het herenteam waarin de dame is opgegeven


Een speelster opgegeven in dames 3, 3e klasse mag met in achtneming van het gestelde in artikel 3.1.6.1 meespelen in de herenteams uitkomende in de 3e of invallen in de 2e klasse.

Praktijkvoorbeeld
Een speelster opgegeven in heren 3, 2e klasse, mag met in achtneming van het gestelde in artikel 3.1.6.1 meespelen in herenteams en damesteams uitkomende in de 2e klasse of invallen in alle damesteams uitkomend in de 2e klasse of hoger.


Bron: https://www.nevobo.nl/cms/download/201/p-3-9-invallersbepalingen.pdf