Rooster Fluiten/Tellen

Rooster Fluiten/Tellen

Scheidsrechter- en tellerschema seizoen 2022-2023

In september 2022 zal het schema voor het komende seizoen worden gepubliceerd.

In dit OVERZICHT (nog te updaten) vind je het meest recente schema met de namen van de scheidsrechters en tellers voor de thuiswedstrijden van KO-Trivolley. 

Voor vragen kan je contact opnemen met de scheidsrechterscoördinator Shandrelica, te bereiken via scheidsrechterscoKO@gmail.com.

Nadere toelichting op procedure en communicatie

In de algemene ledenvergadering van 15 juni 2022 zijn enkele richtlijnen en 'spelregels' goedgekeurd om de onderlinge communicatie verder te verbeteren. 

Procedure
Met ingang van het seizoen 2021-2022 is een vrijwilligersbeleid ingevoerd. Via het inschrijfformulier op de website kan worden ingeschreven op een taak als scheidsrechter en/of teller bij thuiswedstrijden gedurende het gehele seizoen. De vrijwilligerscommissie geeft de namen van de geïnteresseerde leden aan het begin van het seizoen door aan de scheidsrechterscommissie. Deze commissie stelt een rooster per thuiswedstrijd op dat hier bovenaan wordt gepubliceerd. Het rooster wordt tevens per e-mail of whatsapp gedeeld met de betreffende scheidsrechters en tellers. 

'Spelregels' 

  1. De scheidsrechterscommissie houdt rekening met de opgave van leden in de vrijwilligers-enquête (inschrijfformulier) op welke dagen in de week ze wel of niet kunnen fluiten en/of tellen.
  2. Leden worden niet ingeroosterd om te tellen of te fluiten, in een tijdvak dat ze zelf een wedstrijd hebben (laat onverlet dat leden expliciet kunnen aangeven om te tellen/fluiten op avonden/dagen dat ze zelf ook een wedstrijd hebben). 
  3. Als scheidsrechters en/of tellers onderling wisselen van functie of datum, dient dat te worden  doorgegeven aan de scheidsrechterscommissie (scheidsrechterscoko@gmail.com) of aan de vrijwilligerscommissie vrijwilligerscommissiekot@gmail.com. Dan kan het rooster op de website zo actueel mogelijk worden gehouden. 
  4. Op het moment dat er wijzigingen in het rooster plaatsvinden, informeert de scheidsrechterscommissie alle direct betrokkenen (tellers en scheidsrechters) per e-mail of via whatsapp. Dit geldt ook als er wedstrijden uitvallen.  

De financiële sancties bij verzaken van een taak staan met toelichting vermeld in het vrijwilligersbeleid op deze website. 

Overige informatie

Voor meer informatie over de spelregels van het volleybal en hoe je scheidsrechter kunt worden ga je naar deze webpagina